Site1

д-р Петър Полихронов

Основател и собственик

 

Образование:

   Завършил висше медицинско образование през 1996г. в МУ София.

   Завършил висше образование по стоматология 2004г.

   Завършил специалност лицево - челюстан хирургия.

 

Практика:

  От 1999г. работи и специализира в „Специализирана болница за активно лечение по лицево – челюстна хирургия“ и е участник в създаването й.

   Член на Дружеството на оралните и лицево – челюстни хирурзи в България.

   Член на Българското научно стоматологични дружество.

   Участник в учредяването на International Team for Implantology Study club България.

 

Завършени курсове:

   Завършил курсове по ортогнатична и микроваскуларна хирургия под ръководството на проф. Карлос Кроаняс.

   Завиршен имплантологичен курс към Straumann Academy под ръководството на проф. Бруно Шмит - Швейцария.

 

   Лектор в множество български и международни конгреси на тема:

Проблеми в съвременната имплантология;

Костно – аугментационни техники;

Синус лифт;