p1

д-р Петър Петров

Анестезиолог

 

Образование:

   1987 - 1993 г. - медицински университет - София. Диплома № 011494/02.11.1993 г.

  магистър по специалността "Обществено здраве и здравен Мениджмънт" - медицински университет - София. Диплома № 018403/11.11.2005 г.

 

Квалификация:

   специалност "Анестезиология и Реанимация" - сводетелство № 003243/01.06.1007 г.

   курд I и II на Foundation Europeene d'Enseignement en Anesthesiologie - Май, 2001 г.

   основен курс на европейската асоциация по парентерално и ентерално хранене /ESPEN/ - Zagreb, Croatia, Октомври, 2001 г.

   курс по "Палеативни грижи при онкологично болни в терминален стадий" - Февруари, 2004 г.

 

Професинална практика:

1993 - 1997 г. - ординатор по анестезия и интензивно лечение към "Секция по Анестезия и Интензивно Лечение" на Държавна Университетска Болница "Царица Йоанна" - София. 

1998 - 2002 г. - асистент към "Клиника по Анестезия и Интензивно лечение" на Специализирана Болница за Активно Лечение по Белодробни Болести "Света София" - София

2003 г. - до настоящия момент началник на "Отделение по Анестезия и Интензивно лечение" на Специализирана Болница за Активно Лечение по Лицево - челюстна Хирургия - ЕООД, София