Д-р Георги Илиев Стоматолог

д-р Георги Илиев

Управител

 

Асистент в катедра
по Протетична Дентална Медицина

 

Факултет по Дентална медицина

Медицински университет – София

Член на Българското Научно Стоматологично Дружество (БНСД)

 

Образование: 1999-2005г. – Факултет по дентална медицина - София

Специалности: Протетична дентална медицина- 15.05.2009г.


Кратка професионална автобиография:

  • 10.01.2006г. – Асистент във Факултет по дентална медицина, гр.София

Автор на учебен филм „Определяне на централна позиция на долната челюст” в екип с колеги.

Участва като помощник-ръководител на кръжока по Оклузодонтия, ръководен от Проф. А.Филчев.

Интереси в областта на естетичното зъбопротезиране.

Посетени множество лекционни курсове на български и чужди лектори.

 

Посетени практически курсове:

 

-         Керамични фасети – Проф. Ласер, Франция

-         Частични керамични фасети-Лука Далока,Италия

-         Протезиране върху имплантати-Проф.Екзбрият,Франция

-         Ендодония-Мартин Троуп-САЩ

-         Оклузодонтия - Проф. Льо Гал, Франция

-         Естетически анализ – Д-р Фрадеани, Италия

-         Естетическо протезиране върху имплантати в областта на фронта-Проф.Туати,Франция

-         Директни композитни реставрации – Проф. Шолл, Германия

-         Протезиране върху имплантати – Доц. Йорданов, България

Участия със собствени научни разработки в конгреси:

-         15-16 Юни 2007г. - Седми научен конгрес на БЗС-постерна сесия  “Предимства на  назъбните снемаеми протези при субтотално обеззъбяване,клинични случaи.”

-         20 Септември 2007г. - Първи международен научен конгрес на българската студентска научна асоциация-постерна сесия Предимства на  назъбните снемаеми протези при субтотално обеззъбяване,клинични случaи.”

-         7-10 Май 2009г. - Международен конгрес на медицинските науки-ICMS-постерна сесия “Отстояние на горните резци от линията свързваща кучешките зъби. ”

-         1-4 Октомври 2009г. София дентал мийтинг. - постерна сесия  “Отстояние на горните резци от линията свързваща кучешките зъби. ”

-         Лектор на тема: “Съвременен подход за комплексно естетично протетично лечение”-акредитирана от БНСД-проведени са лекции в Варна,Враца,Пловдив,Сандански и д.р