Site111

д-р Петър Полихронов

Овновател и собственик

Член на Дружеството на оралните и лицево – челюстни хирурзи в България.

Член на Българското стоматологични дружество.

Специализира в „Специализирана болница за активно лечение по лицево – челюстна хирургия“ и е участник в създаването й.

Научете още


д-р Георги Илиев

д-р Георги Илиев

Управител

Асистент в катедра по Протетична Дентална Медицина, Факултет по Дентална медицина, Медицински университет – София

Член на Българското Научно Стоматологично Дружество (БНСД)

Научете още

                               

 

p11

д-р Петър Петров

Анестезиолог

Началник на "Отделение по Анестезия и Интензивно лечение"

Научете още
д-р Георги Илиев